GENEL KURUL

​Değerli Üyelerimiz,


T.C. Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü tarafından Genel Merkezimizde yapılan Denetim sonucu alınan yazıya istinaden, Genel Merkezin Şubemize vermiş olduğu gayrimenkule ilişkin tasarrufta bulunma yetkilerinin görüşülüp karara bağlandığı Olağanüstü Genel Kurul, 12 Temmuz 2015 Pazar günü Saat:14.00’de Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezinde gerçekleştirilmiştir.,

Haber Fotoğrafı