2020 -2021 dönemi Faaliyet Raporu, Gelir - Gider ve Bilançolar

Değerli Mülkiyeliler,

 

Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesinin 2020 – 2021 dönemlerine ait Faaliyet Raporu, Gelir - Gider ve Bilançolar ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

 

Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu

 

Faaliyet Raporu için tıklayınız

 

Gelir - Gider ve Bilançolar için tıklayınız