Mali İşler Takım Lideri

Mali İşler Takım Lideri                                                                          

GÖREV TANIMI

“TARKEM ve bünyesindeki tüm bağlı şirketlerin mali işlerinin genel kabul görmüş finans-muhasebe ilkeleri ve yürürlükte bulunan kanun ve mevzuatlara uygun olarak yönetilmesi”

• Şirket hedefleri doğrultusunda şirket bütçesinin oluşturulması ve şirketin nakit akış planlamasının yapılması,

• Finansal yatırımların yönetimi ve ilgili raporların hazırlanması,

• Genel muhasebe, maliyet muhasebesi ve maliyet raporlarıyla ilgili tüm muhasebe süreçlerinin yönetilmesi,

• Düzenlenecek olan sözleşmelerin mali boyutunun yönetilmesi,

• Vergi, SGK ve diğer kurum ve kuruluşlara verilmesi gereken beyanname, fatura vs. ve belgelerinin düzenlenmesi, yazışmaların yapılması ve takip edilmesi,

• Dönemsel mali tablo ve raporların hazırlanması,

• Firmanın bankalar, kredi kuruluşları, diğer mali kuruluşlarla ve devlet daireleri ile olan ilişkilerinin yürütülmesi,

• Personel Özlük işlerinin (maaş ödemesi bordrolama vb.) yönetimi ve denetimi,

 

ARANAN ÖZELLİKLER

• Üniversitelerin İktisat, İşletme, Maliye ve ilgili diğer bölümlerinden mezun,

• Finans ve muhasebe alanında benzer pozisyonda en az 5 yıl tecrübe sahibi,

• En az bir muhasebe-finans bilgisayar paket programlarında bilgi sahibi,

• En az bir yabancı dil (İngilizce) bilgisi sahibi,

• Tek düzen hesap planı, TTK, SPK ve SGK mevzuatlarına çok iyi derecede hakim,

• Tüm MS Office programlarına hakim,

• Bilanço, gelir tablosu, beyannameler ve vergi mevzuatına hakim,

 • Bilanço, gelir tablosu ve diğer mali tabloları hazırlayabilecek, maliyet ve finansman konularında raporlama yapabilecek düzeyde bilgi ve beceri sahibi,

• Genel muhasebe, finansal planlama, nakit akışı, kredi, bütçe, banka işlemleri konusunda tecrübeli,

• Ekibinin iş bölümünü yaparak gerekli organizasyonu sağlayabilecek yöneticilik vasıflarına sahip,

• Kurumsal şirket kültürüne vakıf,

• Planlı çalışan,

• İletişim becerisi yüksek,

• İş takibi konusunda dikkatli ve sonuç odaklı çalışan

• Takım çalışmasına yatkın,

• Askerlik hizmetini tamamlamış (Erkek adaylar için),

• Tercihen dernek mevzuatına hakim,

 

 

Başvurular e-mail yoluyla alınacaktır. İlgilenen adayların özgeçmişlerini 15.10.2021 tarihine kadar ozge.senyurt@tarkem.com.tr adresine iletmelerini rica ederiz.

 

Haber Fotoğrafı