Çalışma Grupları oluşturuluyor

DAYANIŞMAYI BİRLİKTE ÖRELİM
Yaşadığımız koşullarda daha fazla dayanışmaya ihtiyacımız olduğunu, yaşama daha etkin müdahil olunması gerektiğini düşünüyoruz.
Bu amaçla Şubemiz bünyesinde aşağıdaki çalışma grupları oluşturulacaktır. Bu grup/gruplara katılım sağlamak isteyen dostlarımız mail ya da telefonla isim yazdırabilirler.
• Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Grubu
• Engelli Grubu
• Geriatri (Sağlıklı Yaş Alma) Grubu
• Hayvan Hakları Grubu
• Deprem Ve Kentsel Dönüşüm Grubu
Saygılarımızla...
Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu
İletişim : mulbir35@gmail.com
Tel : 0 533 548 4130