2018 - 2019 Faaliyet Raporu

Değerli Mülkiyeliler,

Mülkiyeliler Birliği Derneği İzmir Şubesinin 2018 – 2019 yılları Faaliyet Raporu aşağıda, ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize arz ederiz.

YÖNETİM KURULU

2018 – 2019 yılları Faaliyet Raporu için tıklayınız