10 Aralık İnsan Hakları Günü

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ

İNSAN HAKLARI GÜNÜ AÇIKLAMASI

“Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar”  ifadesi Mülkiye’de  (A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi) öğrencilere önemle öğretilen ve mezunlarının hayatlarının her aşamasında akıllarında tuttukları çok önemli bir ilkedir. Çünkü, 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi tüm dünya ülkelerinin üzerinde anlaştığı en uygar ve en insancıl belgedir.  Bu belge tüm insanlığa ekonomik, politik, sosyal, kültürel ve sivil haklarını endişe duymadan kullanabilmenin yolunu açmıştır.

Rengine, ırkına, etnik kökenine, inancına, cinsiyetine, sınıfına, yaşına ve cinsel tercihlerine, engelli olup olmadığına bakılmaksızın her insan bu haklara sahiptir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi tiranlığa, ayırımcılığa insanların aşağılanmasına karşı çıkan güçlü içeriği ile insan haklarının dünya genelindeki devletler nezdinde tanınmasına ve gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Pek çok birey bu belgeye dayanarak daha geniş özgürlükler elde edebilmiştir.

Bu ilerlemelere rağmen, dünyada bazı ülkelerde insan hakları savunucularının, basın mensuplarının ve muhalif görüşlülerin haksız bir şekilde, terörist oldukları, devleti yıprattıkları, yabancı ülkelere hizmet ettikleri bahaneleriyle hükümetlerin baskılarına maruz kaldıkları, kadın ve çocukların şiddet gördükleri durumlar da mevcuttur.

Ülkemizde ise ifade ve toplantı özgürlüklerinin kısıtlanması, muhalif görüşleri nedeniyle kişilerin tutuklanmaları, seçimle göreve gelen kamu yöneticilerinin mahkeme kararı olmadan görevlerinden alınmaları önemli insan hakları sorunlarıdır. 

Mülkiyeliler Birliği Derneği İzmir Şubesi Yönetimi olarak Türkiye’nin İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer alan ilkeleri, vatandaşları ve devletiyle birlikte uygulamayı başarabilecek bir tarihe, sağduyuya ve potansiyele sahip olduğu düşüncesindeyiz. Bu çerçevede, insan hakları günü dolayısıyla herkesi bu konuda daha duyarlı ve yapıcı olmaya davet ediyoruz.   

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ

İZMİR ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

 

Haber Fotoğrafı