İmza Günü - Prof. Dr. Ruşen Keleş

İmza Günü - Prof. Dr. Ruşen Keleş
 
Mülkiyeliler Birliği Derneği İzmir Şubesinde 27 Haziran 2019 tarihinde saat 16.00’da  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin duayen hocalarından Prof. Dr. Ruşen Keleş “Başka Bir Aşk İstemezadlı kitabını imzalıyor.  Kayhan Kavas’ın katkılarıyla hazırlanan kitap Keleş’in çocukluk ve ilk gençliğinden bugüne meslek hayatını şekillendiren sosyo-kültürel ortamın ayrıntılarını içeriyor ve ömrünü kent-bilime adamış bir Cumhuriyet aydınının akademik kariyerinin nasıl şekillendiğini ortaya koyuyor.
Kitap, Ruşen Hocanın Türkiye’nin kentleşme, yerel yönetimler ve çevre sorunları üzerine oluşturduğu kariyerini aynı zamanda Türkiye’nin bir dönemine yapılmış bir tanıklık olarak da sunuyor. Başka Bir Aşk İstemez aynı zamanda Hoca’nın 1950’lerde başladığı öğrenciliğinden, bugüne kadar yarım asırdan fazla süren akademik hayatının merkezini oluşturan bir Mekteb-i Mülkiye / Siyasal Bilgiler Fakültesi tarihi olarak da önem taşıyor    
 
MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ 
İZMİR ŞUBESİ
Haber Fotoğrafı