Konferans "1930 Sanayi Kongresi" Dr. Serdar Şahinkaya

1930 SANAYİ KONGRESİ VE MİLLİ NUMUNE VE SANAYİ SERGİSİ

Şubemiz Türkiye Ekonomisi üzerine gerçekleştirdiği etkinliklere devam etmekte. Bu kez Dr. Serdar Şahinkaya tarafından 13 Nisan 2019 Cumartesi günü Saat 15.00'te EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneğinde 1930 Sanayi Kongresi konulu bir konferans verilecektir. Konferansta Şahinkaya aşağıdaki soruları yanıtlamaya çalışacak:

Osmanlı’dan nasıl bir sınai miras devralındı?

1913 tarihli Teşviki Sanayi Kanunu ne için çıkarılmıştı?

1921’de Maliye Bakanı Ferit Bey; “bize en lazım şey, fabrikadır” sözünü ne için söylüyordu?

Üç Beyaz’dan anlaşılması lazım gelen ne idi?

1927’de yani üç yaşındaki Cumhuriyet hangi sayımları yaptı? Vaziyet nasıldı?

Yine aynı yıl yani 1927’de Teşviki Sanayi Kanunu’nun kapsamı nasıl genişletildi?

12 Aralık 1929’da Başvekil İsmet niçin “yerli malına revacı artırmak gerekir” diyordu?

1929’da kurulan Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, nasıl ve niçin kuruldu? Cemiyet bu güne ulaştı mı?

“İlk Hedef Akdeniz’di, İkinci Hedef İktisat” sloganı ne zaman kullanıldı?

Milli Sanayi ve Numune Sergisi Etnografya Müzesi ve Türk Ocağı binalarında düzenlenirken, Sanayi Kongresi hangi binada toplandı?

Hâkimiyeti Milliye Gazetesi’nde Vedat Nedim Tör, Sanayi Kongresi için neler yazdı?

İstanbullu Sanayiciler, Kongre toplanma çağrısına ne yanıt verdiler?

Kongre Ruznamesindeki başlıklar nasıl tanzim edilmişti?

İktisat Vekili Şakir Kesebir konuşmasında hangi noktaların altını çizdi?

İzmir Milletvekili Rahmi Köken, “üretimde devrim yapılmadan, tüketimdeki tasarruflardan bir şey çıkmaz” derken ne anlatmak istiyordu?

1930 Sanayi Kongresi’ne hangi sektörler ve hangi vilayetler ciddi raporlarla katıldı? Ve o raporlardaki ana çizgiler nelerdi?

Kongre Umumi Encümeni bu raporları nasıl tartıştı? Tartışma tutanakları yayınlandı mı?

1930 Sanayi Kongresi hangi kararları aldı? Hangi önerilerde bulundu?

 

 

 

 

Haber Fotoğrafı