KADINLAR GÜNÜ AÇIKLAMASI

 

 

Mülkiyeliler Birliği Camiası tüm dünyada kadınlara ve genç kızlara yönelik şiddetin sürmesinden ve halen Türkiye’nin bu alanda ilerleme sağlayamamasından büyük endişe duymakta, kurtuluş savaşını kadın-erkek omuz omuza vermiş olan ülkemizin kadın-erkek eşitliği sıralamasında son sıralarda yer almasını da kadınlarımıza karşı büyük bir haksızlık olarak değerlendirmektedir

 

Kadınlarımız ve genç kızlarımız azımsanmayacak düzeyde bir şiddet dalgasının mağdurudurlar. Aynı zamanda tacize uğramakta, çocuk yaşta evliliğe zorlanmakta, tecavüze uğramakta ve türlü sömürü biçimlerine alet edilmektedirler. Bu sorunlar toplumun yoksul ve eğitimsiz kesimlerinde daha yoğun bir biçimde yaşanmaktadır.

 

Biz Mülkiyeliler olarak kadınlarımızın ve genç kızlarımızın tehlikeden uzak ve güven içinde oldukları ölçüde toplum içinde daha aktif ve daha faydalı olacakları inancındayız. Gayet iyi biliyoruz ki güven içinde olan toplumlarda fakirlik azalır, kalkınmanın önü açılır, refah düzeyi artar ve bundan tüm toplum yararlanır. Bu nedenle başta kamu otoriteleri olmak üzere, toplumun tüm kesimlerini Türkiye’de kadın hakları alanında ilerleme sağlanması konusunda büyük duyarlılık göstermeye, somut adımlar atmaya davet ediyor ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyoruz.

 

Haber Fotoğrafı