Şubemizin 6 aylık raporları

Değerli üyelerimiz,

Şubemizin 31.01.2018 -31.07.2018 dönemine ilişkin faaliyet raporu, 01.01.2018 - 30.06.2018 dönemine ilişkin mizanı, Dernek tüzüğünün 20. Maddesi uyarınca hazırlanan 6 aylık iç denetim raporu ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu

Faaliyet Raporu için tıklayınız.

İç Denetim Raporu için tıklayınız

Mizan için tıklayınız