Şube Üyelerimizin KHK ile görevlerine son verilmesi

Değerli Üyelerimiz,

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde görev yapan Şubemiz üyesi üç değerli akademisyenin  – Prof. Dr. Ayşen Uysal, Dr. Erkin Başer, Araştırma Görevlisi Aydın Arı-  8 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 701 numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerine son verilmiştir. Üyelerimizin ifade özgürlüklerini kullanmalarının, 15 Temmuz darbe girişimi ve suçlularına yönelik olarak alınması gereken,  yargı yoluna kapatılmış bir kararla cezalandırılmasını hukuk devletiyle bağdaştıramamaktayız.

Üyelerimizin uğradıkları haksızlığın en kısa zamanda giderilmesini ve zararlarının telafi edilmesini bekliyoruz. Bu süreçte Şubemizin kendilerinin her zaman yanında olduğunu ifade ediyoruz.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu