YENİ YÖNETİM GÖREV DAĞILIMI

Değerli Mülkiyeliler,

 

Yönetim kurulunun 5 Şubat 2018 tarihinde yapılan ilk toplantısında Dr. Ayhan Bülent TOPTAŞ Başkan, Ebru GÜLEKLİ İkinci Başkan, Celal ULUSOY Sayman, Hanife SERTER Sekreter, İrfan CAN Üye olarak görevlendirilmiştir.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Mülkiyeliler Birliği Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu

.

Haber Fotoğrafı