Kadına Yönelik Şiddete HAYIR

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla BM Genel Kurulu  kararı ile ilan edilen gündür. Bu anlamlı günde Türkiye’de her üç kadından birinin şiddet gördüğü bir ortamda sağlıklı bir toplum yapımızın oluşmasının mümkün olmadığı gerçeği ışığında; kadına karşı şiddetin önlendiği, kadınların hem çalışma hayatında hem aile içinde hem toplumsal hayatta hem de siyasette ayrımcılığa tabi tutulmadığı bir Türkiye özlemi içindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından 1985 yılında imzalanan “Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü  Ayrımcılığın  Önlenmesi  Sözleşmesi (CEDAW) “  taraf ülkelere, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığa  karşı  gerekli  yasal  düzenlemeleri  yapma  ve  şiddeti  ortadan  kaldıracak  uzun  ve  kısa  vadeli çözümler getirme sorumluluğu getirmektedir.   CEDAW’a taraf bir ülke olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık konusunda dünyanın en geri ülkeleri arasında yer almakta ve hatta geçen yıllarla birlikte şiddet ve ayrımcılığın boyutları artmaktadır. Kadının cinsel,  fiziksel,  psikolojik bütünlüğünün dokunulmaz olduğu,  kadın haklarının temel insan hakkı olduğu gerçeğinden hareketle, kadına yönelik her türlü şiddet sonlanıncaya kadar verilen her türlü mücadeleye Mülkiyeliler Birliği Derneği İzmir Şubesi olarak destek olacağımızı ifade ediyoruz. 

 Mülkiyeliler Birliği Derneği İzmir Şubesi

Haber Fotoğrafı