Şube Yönetimi

YÖNETİM KURULU ASİL

  

 BAŞKAN – NAZLI KAYI - 2001 İşletme - Türkiye Direktörü - I Mean it

Mülkiye’den mezun olduktan sonra Ankara Üni. DTCF Tiyatro Bölümünde Reji Yüksek Lisansı yapmıştır. Ege Üni. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde Doktora tez aşamasındadır. Dokuz Eylül Üni. Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi İletişim Koordinatörlüğü, EXPO 2020 İzmir İletişim Direktörlüğü, İZKA Tanıtım ve Dış İlişkiler Birim Başkanlığı, Kalkınma Bakanlığı Destinasyon Yönetim Grubu Türkiye Koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuştur. Halen İzmir’de Los Angeles merkezli “I Mean it” firmasında Türkiye Direktörü olarak çalışmaktadır. Tiyatro kariyerine de eş zamanlı devam etmiş çeşitli tiyatro gruplarına yönetmenlik yapmıştır. Halen Sahne Tozu Tiyatrosunda eğitmen, yönetmen ve oyuncu olarak görev almaktadır.

 

 2. BAŞKAN - Tayfun ŞENOL - 1985 İşletme - YMM - Alternatif Bağımsız Denetim YMM A.Ş. 

Maliye Bakanlığında Hesap Uzmanı, Mali Koordinatör olarak görev yapmıştır. 2000 yılından bu yana Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi olarak çalışmaktadır. Halen Alternatif Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanıdır. Ege Bölgesi Sanayi Odasının Mali Danışmanıdır. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetim organlarında görevleri vardır

 

 

GENEL SEKRETER -Levent ÖZKARDEŞ - 2000 İktisat - MDS Gümrük ve Dış Ticaret Denetim Danışmanlık Ltd. Şti. Kurucusu

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden 2000 yılında mezun olmuştur. 2014 yılında ABD’de Boston Üniversitesi Çokuluslu Ticaret Yüksek Lisans Programını tamamlayarak Yüksek Lisans derecesini almıştır. Doktora derecesini 2020 yılında Yaşar Üniversitesi’nde İşletme Anabilim Dalında “Ticaretin Kolaylaştırılması Uygulamalarının Firmaların Rekabet Yapısına Etkisi: Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Üzerine Bir Araştırma” konulu tez çalışması ile tamamlamıştır.

Meslek hayatına 2001 yılında Gümrük Teftiş Kurulu’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başlamış; 2005 yılında Gümrük Müfettişliğine, 2012 yılında Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine atanmıştır. Bu sürede pek çok şirketin Sonradan Kontrol Denetimi ve ayrıca Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) Yerinde İnceleme Denetimini gerçekleştirmiştir. 2019 yılında, 18’inci meslek yılında Başmüfettişlik görevinden ayrılmış, eşzamanlı olarak HG Gümrük Müşavirliği ve AEO Gümrük ve Dış Ticaret Denetim Danışmanlık firmaları bünyesinde Genel Koordinatör sıfatıyla dış ticaret firmalarına hizmet vermiş olup çalışmalarına 2021 yılı itibariyle kurucusu olduğu MDS Gümrük ve Dış Ticaret Denetim Danışmanlık Ltd. Şti. bünyesinde devam etmektedir. Yaşar Üniversitesi’nde Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi olarak gümrük ve dış ticaret dersleri vermekte, bazı kurumsal firmaların web sitelerinde dış ticaret uzmanı olarak yazılar yazmakta olan Dr. Levent ÖZKARDEŞ alanında ilk olma özelliği bulunan “YENİ REKABET GÜCÜ: YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ” kitabının da yazarıdır.

 

 

 

SAYMAN – Yusuf ozan Yıldız – 2016 Maliye – SMMM

 

  

Ali Şahin AKBULUT - 1986 ÇEEİ - Emekli İş Başmüfettişi 

Em. İş Başmüfettişi

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanı

Bilirkişi

Lisans eğitimini A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümünde (1986), yüksek lisans eğitimini TODAİE Kamu Yönetimi Bilimi alanında (2007) tamamladı.

Askerlik görevinin ardından 1989-1993 yılları arasında Çankaya Belediyesi’nde çalıştı. 1993-2018 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda İş Müfettişi olarak görev yaptı.

Kurucuları arasında yer aldığı İş Müfettişleri Derneği’nde Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü, Genel Sekreterlik ve Genel Başkanlık görevlerini üstlendi.

Yüksek Lisans Tezi olarak “İş Hukukunda İdari Para Cezaları” konusundaki çalışması 2007 yılında Turhan Kitabevi tarafından kitap olarak yayınlanmıştır.

2013 yılından itibaren İş Mahkemelerinde Bilirkişi olarak görev yapmakta ve 2018 yılında İş Başmüfettişi olarak emekli olduktan sonra, işçi ve işverenlere “İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku” alanında danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

 

.

 

DENETİM KURULU ASİL

  

Murat Cahit KOĞACIOĞLU - 1970 İktisat Maliye - YMM

1947 yılında İstanbul’da doğdu. Pertevniyal Lisesini bitirdikten sonra girdiği Mülkiye’den 1970/Kış döneminde mezun oldu. 1968 – 1969 döneminde SBF Öğrenci Derneği başkanlığı yaptı. 1971 yılında Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlüğüne atandı. 1976 yılında Mali Müşavirliğe başladı. 1989 yılında meslek yasasının çıkmasıyla Yeminli Mali Müşavir oldu. 1992 – 1998 yılları arasında üç dönem İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı yaptı. Halen mesleğe devam etmektedir. Üç çocuğu, iki torunu vardır   

 

Nilgün ESER - 1979 BYYO - İletişim Danışmanı

İzmir Halkla İlişkiler Derneği kurucularından olup TRT’de senarist – dublaj sanatçısı, sonrasında ekonomi & kültür sanat muhabirliği, metin yazarlığı, Yaşar Holding ve Belediyede halkla ilişkiler müdürlükleri yapmıştır. Radyo-Televizyonunu kurmuş, Ajansı “ilk”lere öncülük etmiş, 7 milletvekili 8 belediye başkanının seçim kampanyalarını hazırlamıştır. Öykü, tiyatro-film senaryoları yazmakta olup Kadın Yazarlar Derneği üyesidir. “78’liler Dern.”, “KSK-D”, “KADER”, “TAKSAV” gibi STK’larda etkin görevler üstlenmiştir.

 

 

Barış Uludağ – 1992 Maliye – Vergi Müfettişi

1971 yılında Hamburg'da doğdu. 1992 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünden mezun oldu. 1993 yılında Gelirler Genel Müdürlüğünde memuriyete 1994 yılında Gelirler Kontrolörlüğüne başladı. Halen Vergi Denetim Kurulunda Vergi Başmüfettişi olarak görev yapmaktadır.

 

 

YÖNETİM KURULU YEDEK

Atabey Sarıtosun – 2012 Maliye 

 

 

Sedef Kaya 2008 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi – Bankacı

2008 yılında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. 2009 yılından beri Vakifbank'ta çalışma hayatına devam etmektedir.

 

 

Erdem Mağara- 2002 Kamu Yönetimi –

 

Demet Karakaş – 1984 Kamu Yönetimi – Emekli

 

 

. Neslihan UYANIK - 2017 İktisat - Denetçi

Yabancı Dil Ağırlıklı Selçuk Lisesini tamamlamış, devamında Mülkiye’de İktisat eğitimi almıştır. Bir YMM firmasında denetçi asistanı olarak çalışmaktadır.

 


 

 


 

 

 

DENETİM KURULU YEDEK

Sunay Çatori – 1982 İktisat – Emekli

1958 İzmir Selçuk doğumlu. İlk ve ortaöğretim sonrası devlet parasız yatılı sınavını kazanarak Kütahya kız ilk öğretmen okulundan 1976 yılında mezun oldu. Daha fazla eğitim için öğretmenlikten ıstıfa edıp Buca Eğitim fakültesinde bir yıl Almanca bölümü öğrencisi oldu. 1977 yılında  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı. 1982 yılında mezun olduktan sonra tapu ve kadastro İzmir Bölge Müdürlüğünde hukuk bürosunda çalışmaya başladı. Bölge Müdürlüğünde  açılan hizmet içi kurslarda tapu sicil Müdürlerine ceza ve İdare hukuku dersleri verdim  dersler referans kabul edildi ve 9 eylül Üniversitesine ders vermek üzere davet edildim üniversite meslek yüksek okulu taş metal bölümünde  pazarlama tapu ve kadastro bölümünde medeni hukuk borçlar hukuku mali mevzuat tapu sicil hukuku dersleri verdi. 2005 yılında Eceabat Tapu Sicil Müdürlüğünde emekli oldu. Emekli olduktan sonra Tömerden yabancılara Türkçe öğretmenliği, Konak Halk Eğitim Merkezinden engelli Eğitmenliği sertifikaları aldı. .Halen İzmir Kent Konseyi Yaşlı Politikaları grubunda yönetici gönüllü olarak çalışmaktadır.

 

   

Seniye Nazik IŞIK - 1978 İktisat Maliye - Emekli Planlama Uzmanı 

Devlet Planlama Teşkilatı'nda planlama uzmanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Yardımcılığı, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü’nde Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet ve Toplumsal Cinsiyet hocalığı kamu görevlerinde bulunmuştur. Birleşmiş Milletler’de çeşitli projelerde ulusal ve uluslararası uzman, AB projelerinde uzman ve koordinatör olarak çalışmıştır. İzmir Kent Konseyi Başkanlığı yapmıştır.

Asena GÜLMEZ - 2002 ÇEEİ - Gelir Uzmanı

2003 yılında göreve başladı. 2005 yılında ABD Missouri eyaletinde altı ay süreyle dil eğitimi aldı. Sonra Hasan Tahsin Vergi Dairesinde Gelir Uzmanı olarak çalıştı. 2011 - 2017 arası Gelir idaresi Başkanlığı bünyesinde EFQM Mükemmellik Modeli, Etkili İletişim ve Kurum İçi Mesleki Eğitim eğiticiliği yaptı. Halen İzmir İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğünde Gelir Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Çevre sorunları ve sokak hayvanları  konularında çeşitli STK’larda  gönüllü faaliyetleri bulunmakta olup aynı zamanda  Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümünde öğrencidir.