Şube Yönetimi

YÖNETİM KURULU ASİL

   BAŞKAN – NAZLI KAYI - 2001 İşletme - Türkiye Direktörü - I Mean it

Mülkiye’den mezun olduktan sonra Ankara Üni. DTCF Tiyatro Bölümünde Reji Yüksek Lisansı yapmıştır. Ege Üni. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde Doktora tez aşamasındadır. Dokuz Eylül Üni. Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi İletişim Koordinatörlüğü, EXPO 2020 İzmir İletişim Direktörlüğü, İZKA Tanıtım ve Dış İlişkiler Birim Başkanlığı, Kalkınma Bakanlığı Destinasyon Yönetim Grubu Türkiye Koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuştur. Halen İzmir’de Los Angeles merkezli “I Mean it” firmasında Türkiye Direktörü olarak çalışmaktadır. Tiyatro kariyerine de eş zamanlı devam etmiş çeşitli tiyatro gruplarına yönetmenlik yapmıştır. Halen Sahne Tozu Tiyatrosunda eğitmen, yönetmen ve oyuncu olarak görev almaktadır.

 

 2. BAŞKAN  - Mete HÜSÜNBEYİ - 1986 İşletme - Emekli 

Özel sektörde çalıştıktan sonra emekli oldu. Başta çevre, kent ve hak temelli alanlarda olmak üzere Sivil Toplum Kuruluşları, Kent Konseyi ve Platform çalışmalarında yer aldı.

 

  GENEL SEKRETER -Levent ÖZKARDEŞ - 2000 İktisat - Genel Koordinatör - HG Gümrük Müşavirliği

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda Gümrük Başmüfettişliği yaptı. 2014 yılında ABD’de Boston Üniversitesi Çokuluslu Ticaret Yüksek Lisans Programını tamamladı. Yaşar Üniversitesi İşletme ABD’da Doktora yapmakta; aynı zamanda Yaşar Üniversitesi MYO Dış Ticaret Bölümünde gümrük ve dış ticaret dersleri vermektedir. 2019 yılı başından bu yana bir gümrük müşavirliği firmasında yönetici olarak görev yürütmekte, aynı zamanda dış ticaret ve gümrükleme alanlarında danışmanlık yapmakta ve kurumsal firmaların web sitelerinde dış ticaret yazıları yazmaktadır.

 

 SAYMAN -Neslihan UYANIK - 2017 İktisat - Denetçi Asistanı

Yabancı Dil Ağırlıklı Selçuk Lisesini tamamlamış, devamında Mülkiye’de İktisat eğitimi almıştır. Bir YMM firmasında denetçi asistanı olarak çalışmaktadır.

 

  ÜYE -  . Tayfun ŞENOL - 1985 İşletme - YMM - Alternatif Bağımsız Denetim YMM A.Ş. 

Maliye Bakanlığında Hesap Uzmanı, Mali Koordinatör olarak görev yapmıştır. 2000 yılından bu yana Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi olarak çalışmaktadır. Halen Alternatif Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanıdır. Ege Bölgesi Sanayi Odasının Mali Danışmanıdır. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetim organlarında görevleri vardır.

 

DENETİM KURULU ASİL

 

  Kutret ULUTÜRK - 1969 İktisat Maliye - Emekli Hakim

10 Kasım 1945’te Denizli, Tavas, Uluköy’de dünyaya geldi. 1969 yılında Mülkiye’yi 1980 yılında da AÜ Hukuk Fakültesini bitirdi. 1973 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Uzmanlık Programı’nı bitirdi. 1970 – 1987 yılları arasında Danıştay’da çalıştı, 1987’de İzmir İdare Mahkemesi Hakimliğine atandı. 10 Kasım 2010 tarihinde İzmir Birinci İdare Mahkemesi Başkanlığından emekli oldu. Yazları Urla Kuşçular Köyünde, kışları Alsancak’ta oturur.

 

  Nilgün ESER - 1979 BYYO - İletişim Danışmanı

İzmir Halkla İlişkiler Derneği kurucularından olup TRT’de senarist – dublaj sanatçısı, sonrasında ekonomi & kültür sanat muhabirliği, metin yazarlığı, Yaşar Holding ve Belediyede halkla ilişkiler müdürlükleri yapmıştır. Radyo-Televizyonunu kurmuş, Ajansı “ilk”lere öncülük etmiş, 7 milletvekili 8 belediye başkanının seçim kampanyalarını hazırlamıştır. Öykü, tiyatro-film senaryoları yazmakta olup Kadın Yazarlar Derneği üyesidir. “78’liler Dern.”, “KSK-D”, “KADER”, “TAKSAV” gibi STK’larda etkin görevler üstlenmiştir.

  Jülide KESKEN - 1986 ÇEEİ - Profesör

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlık görevini de yaptığı Ege Üniversitesi’nden 2019 yılında emekli oldu. Akademisyenliğin yanı sıra yönetim danışmanlığı ve Bornova Kent Konseyi Başkanlığı gibi pek çok görevde bulundu. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde çalışma yaşamına devam etmektedir.

 

YÖNETİM KURULU YEDEK

 Asena GÜLMEZ - 2002 ÇEEİ - Gelir Uzmanı

2003 yılında göreve başladı. 2005 yılında ABD Missouri eyaletinde altı ay süreyle dil eğitimi aldı. Sonra Hasan Tahsin Vergi Dairesinde Gelir Uzmanı olarak çalıştı. 2011 - 2017 arası Gelir idaresi Başkanlığı bünyesinde EFQM Mükemmellik Modeli, Etkili İletişim ve Kurum İçi Mesleki Eğitim eğiticiliği yaptı. Halen İzmir İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğünde Gelir Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Çevre sorunları ve sokak hayvanları  konularında çeşitli STK’larda  gönüllü faaliyetleri bulunmakta olup aynı zamanda  Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümünde öğrencidir.

  Cihangir ÇAKMAK - 2010 Maliye - Bankacı

2010 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünden mezun olduktan sonra kısa bir süre özel sektörde çalışmış aynı yıl T.C. Ziraat Bankası’nda işe başlamıştır. 2012 yılından itibaren Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’da aktif çalışma hayatına devam etmektedir.

 Tarık SERİN - 2002 İşletme - Vergi Müfettişi

A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünden 2002 yılında mezun oldu. 2004 yılında Maliye Bakanlığında Gelir Uzman Yardımcısı olarak çalışmaya başladı, halen aynı bakanlıkta Vergi Müfettişi olarak çalışmaya devam ediyor.


 Yusuf SARAR - 1984 İktisat - Emekli Ziraat Bankası Müdürü

1987’de Emlak Bankasına Müfettiş yardımcısı olarak göreve başladı. 2001 yılında Ziraat Bankasına geçti. Çeşitli şubelerde şube müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2014 yılında emekli oldu.


  Ali Şahin AKBULUT - 1986 ÇEEİ - Emekli İş Başmüfettişi 

Yüksek lisans eğitimini 2007 yılında TODAİE'de tamamladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 1993 yılında İş Müfettişi Yardımcısı olarak başladığı görevini, İş Başmüfettişi olarak 2015 yılına kadar Ankara'da, devamında İzmir'de sürdürdü, 2018 yılında emekli oldu. Kurucuları arasında yer aldığı İş Müfettişleri Derneği'nde Genel Başkanlık da dahil olmak üzere çeşitli görevlerde bulundu.

 

 

DENETİM KURULU YEDEK

   Seniye Nazik IŞIK - 1978 İktisat Maliye - Emekli Planlama Uzmanı - İzmir Kent  Konseyi Başkanı 

Halen İzmir Karabağlar Kent Konseyi ve Eşit Yaşam Derneği Başkanıdır. Devlet Planlama Teşkilatı'nda planlama uzmanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Yardımcılığı, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü’nde Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet ve Toplumsal Cinsiyet hocalığı kamu görevlerinde bulunmuştur. Birleşmiş Milletler’de çeşitli projelerde ulusal ve uluslararası uzman, AB projelerinde uzman ve koordinatör olarak çalışmıştır.

  Murat Cahit KOĞACIOĞLU - 1970 İktisat Maliye - YMM

1947 yılında İstanbul’da doğdu. Pertevniyal Lisesini bitirdikten sonra girdiği Mülkiye’den 1970/Kış döneminde mezun oldu. 1968 – 1969 döneminde SBF Öğrenci Derneği başkanlığı yaptı. 1971 yılında Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlüğüne atandı. 1976 yılında Mali Müşavirliğe başladı. 1989 yılında meslek yasasının çıkmasıyla Yeminli Mali Müşavir oldu. 1992 – 1998 yılları arasında üç dönem İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı yaptı. Halen mesleğe devam etmektedir. Üç çocuğu, iki torunu vardır

   Ruhisu Can AL - 2013 U. İlişkiler - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı

1990 İzmir doğumludur. Almanya Hamburg Üniversitesi’nde Avrupa Çalışmaları ve AB Hukuku alanında yüksek lisans yaptı. 2016 yılında Seferihisar Belediyesi’nde başkan danışmanı olarak göreve başladı, görev süresi boyunca belediyenin dış ilişkileri, kurumsal sürdürülebilirlik ve şeffaflık alanında çalışmalar yürüttü. 2019 yılında İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi onayıyla başkan danışmanı olarak göreve başladı ve Sn. Tunç Soyer’e bahsi geçen alanlarda danışmanlık yapmaya devam etmektedir. 2018 yılından bu yana Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde doktora yapmakta ve özel olarak “kent diplomasisi” alanıyla ilgilenmektedir